Musikk

Sammen med ærefrykt

Med kjærlighet

Med den skinnende stemmen til Ghamar Al-Molook Vaziri

Med ville hester med rød man

Med ringer i vannet som føres på bølger

Med den tofløytede sekkepipen

Med saksofonens paradisiske tone

Med reise

Med oppfinneren av det første flyet

Tapt følelse

Beruse seg i svunne vertshus

forpliktelsen til den aller første munnskjenken

oppgaven til den første kjærlighetssangen

Den første som begav seg på reise

Ble til passasjer

Gjorde seg klar

En som aldri mer talte sitt morsmål

En hvis følelser ble knust mellom franske ord

Med ydmykhet og kjærlighet

Med lystige toner

Med himmelens vemodige sanger

de som er igjen etter Ashkaniyan

og Kooshaniyans ekte barn

med barnet til den sorgfulle sultan over alle sultaner, Mir Hazar

fra poeten som dikter om regn

Med ærefrykt

Med den praktfulle oktobermåneden

Og tiden som står på kne ved vennene

Og regn som gavmildt vil øses over alle land og grenser

Velsignet av den brasilianske guden

Guden som arbeidet ved sukkerplantasjer

I ly av ensomheten, formløs som luften

Bundet til djevelens ene fot

Med indianerne fra Sør – California

Med rosefesten i ruinene av Afghanistan

Og vår ydmyke martyr

Det regner I alle land

Det er triste poeter i alle land

I ly av himmelen

Ved vannet

Ved jorden, ilden og vinden som

strømmer i tidens legeme

Og er forhekset inn i døden

Dette er likeverdet

Rettferdigheten som dukker opp fra skjulte huler

Og som aldri er skudd fra noe håndvåpen

Ashganian er livets død i verdens sjel

Det egentligste hinsides tvilen

Intet

Vil forvandles til blomsterbed

Som vannes av en jomfru

Følelsenes død er menneskeskapt

Dette er likeverdet

Og tiden viser sin styrke overfor hva mennesket evner

Den nøler så passasjeren atter kan vende hjem

Uten gamblingens påvirkning

Den er forhekset inn i døden

Det synkende skipet vender tilbake til sin arms tatovering

Dens passasjerer står opp

For å delta i en festlighet

For å se kampen på en tyrefekterarena

I det påbegynte maleriet

Som det regner på

Det regner uforbeholdent over alle riker

Over alle land og skillelinjer

Over det furete ansiktet til en afghansk kriger

Med støtte i ensomheten, formløs som luften

Rettet mot tordenens og sangens høysete

Denne nedstøvede bærestolen og gamle vognen

Bundet til djevelens ene fot

Idet dansen er i gang og guddommelige budskap skal nedtegnes

Til en ballett i sorgen over den du elsker

Skjøvet mot en afghansk melodi

Gjennomsyret av den skinnende stemmen til Ghamar Al-Molook Vaziri

Forenet med opprinnelige strofer

I ly av de første tonene

Av musikk

Oversatt av Kristin Groven Holmboe / Amir Mirzai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *