Home » Archives by category » Poetry » شعر | دری/ هزاره گی/ فارسی
Flag of Hazaristan | بیرق هزارستان

Flag of Hazaristan | بیرق هزارستان

با پیکر هایکو: زرد، ریشه و تبار مردم هزاره است. با کوهستان های هزارستان هم از یک خانواده رنگ می باشد. سپید، پاکی و راستی ست. با زمستان خاص هزارستان همخوان است و یکی از رنگ های بیشتر استفاده شده در لباس ماست. آبی، کار است، توسعه و پیشرفت و آبادی ست. استعداد، توانایی، خواست و عملکرد ملی […]

مکزیک

1 Comment
مکزیک

شعری برای خوان رولفو                        کامران میرهزار مکزیک؛ یکی خودش را فورا به قتل می رساند، یکی زیر ماه اکتبر گونی کهنه ای را رفو می کند، یکی در تالپا برگشته است! مکزيک؛ پنجره ها را باز کنید، یکی سینی قهوه را دست به دست […]

Continue reading …
نوشتن ویروس

Read English translation of this poetry Read Spanish translation of this poetry                                     

Continue reading …