نامه سرگشاده شاعران جهان خطاب به مردم هزاره، سازمان های حقوق بشر، اداره های مهاجرت و رهبران سیاسی جهان

ما شاعران از کشورهای مختلف جهان، خطاب به مردم هزاره، همبستگی کامل خود را با جنبش های مدنی و فرهنگی شما اعلام می کنیم. ما می دانیم که شما قربانی جنایات سیستماتیک به شمول نسل کشی، برده داری، کوچ اجباری، تبعیض و اشغال سرزمین تان هزارستان می باشید. با این وجود، مانند جنبش هایی که […]

An Open Letter from the Poets World-wide to the Hazara, Civil and Human Rights Organizations, Immigration Authorities, and World Leaders

We poets from around the world, proclaim to the Hazara people, that we are in full solidarity with your civic and cultural movements to protect your human rights. We are aware that you are victims of systematic crimes, including genocide, slavery, forced displacement, discrimination, and the invasion of your homeland, Hazaristan. However, like the movements […]

Poems for the Hazara: A Multilingual Poetry Anthology and Collaborative Poem by 125 Poets from 68 Countries

شاعران جهان برای مردم هزاره شعر می نویسند

شعرخوانی کامران میرهزار در افتتاحیه فستیوال بین المللی شعر مدجین کلمبیا شبکه سراسری مردم هزاره: پس از انتشار نامه سرگشاده صدها شاعر برتر جهان در حمایت از مردم هزاره، آنان نوشتن شعری مشترک برای مردم هزاره را روی دست گرفته اند. کامران میرهزار شاعر هزاره و مبتکر این اقدام می گوید پس از انتشار نامه […]

فوران گوزن، دفتری از شعرهای کامران میرهزار به اسپانیایی ترجمه و منتشر شد