Du betaler for korrupsjon

Kamran Mir Hazar

Fagernes 17. oktober 2008: Ikke bli overrasket når jeg sier at du betaler for korrupsjonen i Afghanistan. Kanskje du jobber et sted i Valdres som bygningsarbeider, lærer, IT-tekniker, hjelpepleier eller journalist. Du har jobb, du tjener penger og du betaler skatt. Systemet er slik at jo mer penger du tjener, jo mer skatt betaler du. Norsk bistand:

La oss først se på hva du har betalt til Afghanistan. Ifølge Den norske ambassaden i Afghanistan bidrar Norge med både humanitære midler (kortsiktig) og midler til utbygging (langsiktig). Bidragene var 350 millioner kroner i 2002, 300 millioner kroner i 2003, 316 millioner kroner i 2004, 307,5 millioner kroner i 2005, 375,5 millioner kroner i 2006 og 416 millioner kroner i 2007. Hvis vi regner samme beløp som i 2007 for 2008, vil det totale beløpet på sju år bli cirka 2,5 milliarder kroner Disse tallene er kanskje ikke helt nøyaktige, Reuters meldte (onsdag, 27. februar 2008) at Norge bidro med om lag 500 millioner kroner (95,84 millioner dollar) i utviklingshjelp i 2007, og man ville øke den sivile bistanden til 750 millioner kroner i år. I tillegg er om lag 580 norske soldater i Afghanistan for å opprettholde fred og sikkerhet. Korrupsjon.

Nå kan vi ha en kort titt på noen tilfeller av korrupsjon. Alle kan dokumenteres: • Direktøren i Afghanistan National Development Strategy, Adib Farhadi har mottatt nesten 1,9 millioner norske kroner i lønn fra kun én kilde, World Bank, i 2005. Hans vitnemål og eksamenspapir er forfalskninger. (Sammenlign det med en som har en høy offentlig stilling i Norge og kanskje tjener en knapp million kroner per år. Han tjener mindre og han må betale skatt, om lag 40 prosent.) • Finansminister Anwarulhaq Ahadi er direkte involvert i korrupsjon for 1 million dollar (6,5 millioner kroner) i Afghan National Bank. • Det er korrupsjon (10 millioner dollar) i petroleums-handelen på høgt nivå i næringsdepartementet. • Gul Agha Sherzai, nå guvernør i Nangarhar øst i Afghanistan, hadde adgang til å motta 1 million dollar i uka fra sin andel av importavgifter og fra opiumhandel, og han ble ansett som voldelig og farlig. Han ble guvernør i Kandahar-provinsen i sør i landet. Det er mange rapporter om at presidentens bror Ahmad Wali Karzai og presidentens venner som har høge stillinger er involvert i narkotikahandel. Det er også mange rapporter for eksempel av Human Rights Watch at mange av høgt rangerte tjenestemenn har vært involvert i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Paradokser.

Et stort spørsmål: Vil Norge og land som Norge virkelig støtte det afghanske folket og arbeide for fred og utvikling, eller følger de bare strømmen og støtter en samling av kriminelle som fortsetter å krenke menneskerettighetene, og bidrar til vold, korrupsjon og narkotikahandel? Om lag 580 norske soldater er i Afghanistan, Roger Markussen er en av dem. Han fortalte meg at han vet det er mange høgt rangerte embetsmann som bidrar til vold og forbrytelser mot menneskeheten, og det er trist. Men han håper han og andre norske soldater kan bidra til at vanlige folk får det bedre. Han sier at mange norske soldater er med og bygger skoler og veger. Neste år er det presidentvalg

og det er ikke håp om et rettferdig valg i Afghanistan. Det vil neppe bli god nok kontroll av valget. – Men hvis folk stemmer på de riktige personene ved neste valg, så vil problemene kanskje løse seg, på lang sikt, sier Roger Markussen. Forhandlinger

Regjeringen i Afghanistan har proklamert at de har startet forhandlinger med terroristgrupper. To viktige regjeringer, Storbritannia og Saudi-Arabia, støtter Taliban og andre fundamentalistiske grupper. Storbritannia og Saudi-Arabia står bak regjeringens initiativ. Nå blir president Hamid Karzai kalt «Min kjære Mullah Omar» og han ønsker at Taliban skal bli hans soldater. Det er paradokset i Afghanistan. Kamran Mir Hazar Les mer her:

www.norway.org.af, www.nationalpost.com, www.en.wikipedia.org, www.kabulpress.org, www.theglobeandmail.com, www.nytimes.com, www.hrw.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts